JAKOŚĆ

W celu utrzymania wysokich standardów i przestrzegania wszystkich wymogów regulacyjnych firma Alpha Bio Tec opracowała i wprowadziła SYSTEM JAKOŚCI, który nadzoruje wszystkie etapy projektowania i produkcji.

Nad stworzeniem wyspecjalizowanych produktów i usług Alpha Bio Tec, pracuje międzynarodowy zespół implantologów.

Działania zespołu skoncentrowane są na zróżnicowanych potrzebach specjalistów w różnych krajach. Profesjonalne laboratorium Alpha Bio prowadzi systematyczną i staranną 100% kontrolę jakości, zgodną
z najwyższymi międzynarodowymi standardami i normami.

Badania kliniczne potwierdzają, że prawidłowo wszczepione implanty Alpha Bio Tec zapewniają sukces kliniczny na poziomie 99,6%.

SYSTEM JAKOŚCI = ŚWIATOWE STANDARDY ISO

Produkty Alpha Bio Tec dopuszczone są do sprzedaży w USA* (dotyczy niektórych produktów) i posiadają znak CE zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EEC i Poprawką 2007/47/EC. Zgodne są z ISO 13485:2012 oraz Kanadyjskim Systemem Oceny Zgodności Urządzeń Medycznych (CMDCAS).

Zgodnie z polskim prawem produkty Alpha Bio Tec są zarejestrowane
w URPL i posiadają:
  • Unijne Certyfikaty Jakości
  • Deklaracje Zgodności,
    które udostępnimy na Państwa Życzenie.