Równoległościomierz / Głębokościomierz to narzędzia pomiarowe stosowane w trakcie zabiegu implantacji ułatwiające prawidłowe rozmieszczanie implantów względem siebie, kontroli równoległości wykonanych nawiertów, określeniu poziomów zagłębienia implantów w kości, kontroli kości i zatoki.

Podziałka co 1 mm pozwala na dokładny pomiar głębokości nawiertu na zdjęciu RTG.

Filmy