System paraguide służy do prawidłowego ustawienia implantów, a co za tym idzie - przyszłych filarów.

Używany na etapie chirurgicznym, pozwala lekarzowi w prosty sposób pozycjonować położenie hexu implantu dzięki czemu możemy uzyskać optymalne ułożenie filarów kątowych.

Wskazania zastosowania systemu praguide.
W trakcie zabiegu implantacji umieść wybrany wskaźnik Paraguide w implancie - 0 st.,15 st., 25 st. Za pomocą narzędzia RT umieszczonego we wskaźniku obracaj implant w kości zgodnie z ruchem wskazówek zegara tak, by uzyskać położenie równoległe względem pozostałych filarów. Przed obróceniem implantu sprawdź kilka pozycji wskaźnika w hexie implantu. W przypadku pojedynczego filara obracaj wskaźnik do momentu uzyskania zaplanowanego położenia względem sąsiednich zębów.

System Paraguide jest kompatybilny z elementami zestawu Mentor Kit.

Filmy